Sprzedaż ratalna
Płatności

Kontakt

Sklep Muzyczny
42-600 Tarnowskie Góry
ul.Stalmacha 4
tel. 032 381-18-20
fax.032 381-18-21
info@lachlach.pl

Czynne:
PN - PT  10:00-17:30
SOBOTA 10:00-12:30

 

REGULAMIN

REGULAMIN

 

 • I. Informacje ogólne.

 

 1. Sklep Muzyczny Lach & Lach działający pod adresem http://www.lachlach.pl (dalej: „Sklep Muzyczny”) jest prowadzony przez firmę:

Lach & Lach S.C. PHU

adres:

ul. Krakowska 6

42-600 Tarnowskie Góry

Nr tel: +48 32 381 18 20

NIP: 645-020-35-97

REGON: 271130511

prowadzącą działalność gospodarczą zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Muzycznego.
 2. Sprzedaż produktów oferowanych przez Sklep Muzyczny dokonywana jest za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 3. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (dalej „Kupujący”).
 4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

 • II. Zasady składania zamówień.

 

 1. Kupujący zamierzający nabyć towar w Sklepie Muzycznym może złożyć zamówienie w następujący sposób:
 •  za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.lachlach.pl,
 • faksem + 48 32 381 18 20,
 • pocztą email: sklep@lachlach.pl.

 

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.lachlach.pl następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Muzycznego wymaga uzupełnienia wszystkich pól ww. formularza. Po wypełnieniu formularza zamówienia Kupujący powinien potwierdzić dane zamówienie. W szczególności Kupujący powinien upewnić się, że wybór towaru (zawartość koszyka) wybór sposobu dostawy oraz wybór sposobu płatności i inne warunki zakupu towaru są zgodne z intencją Kupującego. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Muzycznym Kupujący powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz zarejestrować się w Sklepie Muzyczny oraz wskazać m.in. adres e-mail oraz ustalić hasło i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Kupujący może składać zamówienia w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep Muzyczny.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony o potwierdzeniu (na wskazany przez Kupującego adres email Sklep Muzyczny wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, niedostępności części towarów lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców, siły wyższej), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma następujące możliwości:

1) częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep Muzyczny zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

2) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu Muzycznego z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar - Sklep Muzyczny zwróci należność Kupującemu.

7. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem Muzycznym za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

8. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

 

 • III. Realizacja zamówień.

 

 1. Sklep Muzyczny rozpoczyna realizację zamówień po otrzymaniu zamówienia od Kupującego. Wysłanie towaru Kupującemu następuje w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia (oraz wykonanie przez Sklep Muzyczny umowy sprzedaży) następuje w chwili dostarczenia wszystkich zamówionych towarów Kupującemu.
 4. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu wszystkich towarów, Sklep Muzyczny wystawia jest faktura VAT lub paragon fiskalny (zależnie od woli Kupującego).
 5. W przypadku prowadzonej przez Sklep Muzyczny promocji lub wyprzedaży zamówienia składane przez Kupujących zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu do Sklepu Muzycznego. Ponieważ promocje oraz wyprzedaże obejmują ograniczoną ilość towaru, obowiązują one najpóźniej do chwili sprzedaży całego towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 6. Promocje w Sklepie Muzycznym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 • IV. Ceny.

 

 1. Ceny towarów oferowanych przez Sklep Muzyczny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Z uwagi na wahania kursów walut, ceny towarów oferowanych przez Sklep Muzyczny są cenami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
 3. Sklep Muzyczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy towarów na adres wskazany przez Kupującego uzależnione są od sposobu dostawy oraz miejsca, do którego dostawa jest realizowana.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze (należność pobiera listonosz lub kurier),
  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny.
  3. płatność online. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze:

   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

  4. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem bankowym.

 

 • V. Warunki dostawy towarów.

 

 1. Dostawa towarów zamówionych przez kupującego realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Kupującego (po uprzedniej akceptacji kosztów dostawy).
 2. Towary zamówione przez Kupujących mogą zostać także odebrane osobiście w siedzibie Sklepu Muzycznego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru (adres siedziby oraz numer telefonu, pod którym należy dokonywać przedmiotowych uzgodnień zostały wskazane w pkt. I.1 powyżej).
 3. Szczególne warunki dostawy towarów zawarte są w regulaminach Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 

 • VI. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży.

 

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem to zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy kupna sprzedaży liczy się od dnia dostarczenia towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. Aby to prawo zachować Konsument musi poinformować pisemnie Sklep Muzyczny o tym fakcie w ww. terminie wysyłając do niego wypełniony FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 4. Formularz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży jest dostępny na stronie www.lachlach.pl w stopce, zakładka Wzór odstąpienia od umowy.
 5. Konsument przesyła do Sklepu Muzycznego wypełniony formularz listem poleconym na adres: Lach & Lach s.c. PHU 42-600 Tarnowskie Góry ul. Stalmacha 4 lub w formie mailowej  na adres: sklep@lachlach.pl
 6. Konsument niezwłocznie, na własny koszt odsyła towar do Sklepu Muzycznego, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu pisemnego powiadomienia Sklepu Muzycznego o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, tak by uniemożliwić jego uszkodzenie i przekazać do Sklepu Muzycznego w stanie niezmienionym.
 7. Ze względu na konieczność udokumentowania przez Sklep Muzyczny zwrotu towaru w ewidencji zwrotów wskazane jest by Kupujący przesłał wraz z towarem wystawiony przez Sklep Muzyczny paragon.
 8. Sklep Muzyczny zwróci Konsumentowi wszystkie poniesione przez niego płatności na  wskazane konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 9. Jeżeli jednak Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Muzyczny wówczas Sklep Muzyczny nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 10. Sklep Muzyczny może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • VII. Reklamacje.

 

 1. W przypadku, gdy towar dostarczony Kupującemu będzie zawierał wady fizyczne lub ilościowe, Kupujący będzie uprawniony do złożenia reklamacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia towaru.
 2. Złożenie reklamacji następuje poprzez dostarczenie przez Kupującego towaru oraz faktury VAT/paragonu fiskalnego Sklepowi Muzycznemu (osobiście, za pośrednictwem poczty albo firmy kurierskiej) wraz z opisem wady towaru oraz z żądaniem reklamacyjnym.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Muzyczny następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru oraz dokumentów zgodnie z ust. 2 .
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca Kupującemu także koszty przesyłki. Zwrot kosztów przesyłki nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres Kupującego.
 5. Termin rozpatrzenie reklamacji wynosi dwa dni robocze od dnia doręczenia towaru Sprzedajnemu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany na adres emaila.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający dokona nieodpłatnej naprawy albo wymieni towar na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów. Jeżeli wymiana lub naprawa towaru nie będą możliwe, Kupujący będzie mógł (według swego wyboru) wybrać inny towar Sklepu Muzycznego, żądać stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy towar. W przypadku wyboru innego towaru, którego cena różni się od towaru pierwotnie zamówionego przez Kupującego, Kupujący w zależności od okoliczności dopłaci różnicę w cenie lub otrzyma zwrot różnicy.
 7. Zwrot kwoty w trybie wskazanym w pkt. 6 powyżej, w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia odstąpienia na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres Kupującego.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie (według wyboru Kupującego) wysłany na adres Kupującego na jego koszt albo pozostawiony w siedzibie Sprzedającego w celu umożliwienia Kupującemu osobistego odebrania towaru. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, towar zostanie wysłany Kupującemu na jego koszt.

 

 • VIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Sklep Muzyczny nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek wysłanych za pobraniem (tj. przesyłek, z których odbiorem związany jest obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty).
 2. Sklep Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego. Sklep Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 3. Sklep Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 4. Sklep Muzyczny nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub, gdy nie przekaże Sklepowi Muzycznemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 5. Sklep Muzyczny zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący w Sklepie Muzycznym są uprawni do wglądu w swe dane, do poprawiania swoich danych oraz do żądania ich usunięcia.
 6. Kupujący zobowiązany jest do podawania w zamówieniach prawdziwych i pełnych danych. Podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia złożenie zamówienia i wykonanie umowy.
 7. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Muzycznego w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 8. W przypadku, gdy jakiekolwiek bezprawne działanie Kupującego spowoduje, iż osoby trzecie wystąpią z roszczeniami przeciwko Sklepowi Muzycznemu, Kupujący będzie zobowiązany do zwolnienia Sprzedającego z odpowiedzialności za takie bezprawne działania i pokrycia wszelkich szkód i kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) związanych z takimi roszczeniami.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013.
 10. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie http://www.lachlach.pl Sklepu Muzycznego. Jednakże, do umów zawartych przed zmianą brzmienia lub wprowadzeniem nowego regulaminu będzie miał zastosowanie regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl